Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Noblistów Polskich

Placówka: Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Noblistów Polskich
Miasto: Lesznowola
Dodano: Listopad 2022

Grupy: Sówki, Wiewiórki uczyły się prawidłowej segregacji odpadów.