Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1

Placówka: Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1
Miasto: Biedrusko
Dodano: Kwiecień 2021

Przez cały rok szkolny, mimo utrudnień pandemicznych, staraliśmy się realizować akcję ekologiczną i recyklingową. Stworzyliśmy stałą gazetkę na tablicy kółka przyrodniczego dotyczącą Działania z imPETem. Klasa 3 dzielnie rozwiązywała zagadki i rebusy podczas przerw na korytarzu.