Konkurs

Zapraszamy do fantastycznego Konkursu Edukacyjnego
„Działamy z imPETem My, działajcie także i Wy!”?
Do wygrania super nagrody!

Jak wziąć udział w Konkursie? 

 1. Zgłoś Szkołę do udziału w Konkursie wysyłając Formularz Rekrutacyjny, jedną z dogodnych dróg, poprzez:
  1. wypełnienie Formularza Rekrutacyjnego on-line [link], lub
  2. odesłanie Formularza Rekrutacyjnego faksem pod numer (22) 885 60 99, lub
  3. odesłanie skanu uzupełnionego Formularza Rekrutacyjnego drogą e-mailową na adres: info@dzialajzimpetem.pl
 2. Wyślij Formularz Rekrutacyjny do 10 września, z tym, że im wcześniej tym lepiej, gdyż tylko 2000 pierwszych placówek otrzyma bezpłatne, drukowane materiały edukacyjne (do 15 września).
 3. Jeżeli nie otrzymasz materiałów drukowanych, możesz uczestniczyć w Konkursie w oparciu
  o materiały w formie elektronicznej dostępne na naszej stronie internetowej [link]
 4. Mając już dostęp do materiałów, przeprowadź zajęcia edukacyjne z dziećmi w oparciu
  o Scenariusze Zajęć.
 5. Po przeprowadzonych zajęciach przystąp do przygotowania Pracy Konkursowej w formie plakatu zachęcającego do segregacji butelek PET wraz z rymowanką umieszczoną na plakacie, zgodnie z wymogami podanymi w Regulaminie [link].
 6. Gdy Praca jest gotowa, wykonaj jej zdjęcie i wgraj je poprzez Formularz Zgłaszania Prac [link]
  w terminie od 01 października do 25 listopada  2018  do godziny 12:00.
 7. Od 26 listopada 2018 r. od godziny 12:00 do 7 grudnia 2018 r. do godziny 12:00 głosujemy na Prace Konkursowe. Zachęć rodziców uczniów i przyjaciół szkoły! 1 głos = 1 punk. A im więcej punktów tym większa szansa znalezienia się w Rankingu Prac, z którego wyłaniani są zwycięzcy.
 8. Możesz także zdobyć dodatkowe punkty (maksymalnie 20 pkt.) za:
  1. umieszczenie informacji o Konkursie na stronie internetowej Szkoły – 5 pkt.
  2. umieszczenie banerka „Szkoła Działająca z imPETem” na stronie internetowej Szkoły – 5
  3. polubienie profilu na Facebooku o nazwie „Działaj z imPETem” pod adresem https://www.facebook.com/dzialajzimpetem [link] – 1 pkt za każde polubienie, lecz nie więcej niż 10 pkt. łącznie, przy czym Szkoła musi przesłać Organizatorowi e-mailem linki potwierdzające takie polubienia.
 9. Po zakończeniu głosowania utworzone zostaną 3 Rankingi Prac, po jednym w każdej grupie wiekowej. Każdy z Rankingów zawierał będzie po 20 Prac z największą liczbą punktów.
 10. Jury wyłoni 3 zwycięskie Prace, po jednej z każdego Rankingu, które zostaną nagrodzone tablicami interaktywnymi oraz eko-upominkami dla uczniów ze zwycięskich klas oraz Dyrektorów
  i Koordynatorów Konkursu Edukacyjnego.
 11. Jury przyzna także nagrodę za Pracę, w postaci Wycieczki Drogą Opakowania do Zakładu Przetwarzania, która wyróżni się wyjątkowym wkładem artystycznym.
 12. Listę zwycięzców umieścimy na naszej stronie internetowej 19 grudnia 2018 o godzinie 12:00.
 13. Nagrody wyślemy do 10 stycznia 2019 r.