Prawa autorskie

Prawa autorskie

Strona Internetowa https://dzialajzimpetem.pl. chroniona jest prawem i nie może być kopiowana/naśladowana w całości ani w części. Żadne elementy graficzne, logo, zdjęcia ani teksty ze Strony Internetowej https://dzialajzimpetem.pl. oraz zawartych na niej podstron nie mogą być kopiowane w całości lub części i publikowane na innych stronach bez uzyskania pisemnej zgody Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań SA

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań SA. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie informacji zawartych w tekstach, dokumentach oraz związanych z nimi grafikach publikowanych na Stronie Internetowej https://dzialajzimpetem.pl. Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań SA nie ponosi odpowiedzialności za utratę aktualności danych prezentowanych na przedmiotowym serwisie. Publikowane informacje są uaktualniane okresowo.

Prawa autorskie: Copyright 2018 Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań SA Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki handlowe oraz nazwy innych produktów i instytucji wymienionych na Stronie Internetowej https://dzialajzimpetem.pl. są zastrzeżonymi znakami towarowymi.