Materiały edukacyjne dla szkół

Materiały do pobrania dla szkół 2021

  • Zeszyt koordynatora – scenariusze zajęć lekcyjnych z kartami pracy dla klas I-III, w tym gra terenowa

Materiały uzupełniające do realizacji gry terenowej:

 

Materiały do pobrania dla szkół 2022/2023

  • Zeszyt koordynatora – scenariusze zajęć lekcyjnych z kartami pracy dla klas I-III, w tym gra terenowa

Materiały uzupełniające do realizacji gry terenowej:

 

Materiały edukacyjne dla szkół 2024