Idea

Idea

Każdy z nas rocznie wytwarza ponad 330 kg odpadów. Znaczna część z nich, doskonale nadaje się do recyklingu i może z powodzeniem otrzymać drugie życie, jeśli tylko zostanie posegregowana i wyrzucona do odpowiednich pojemników. Wstępna segregacja odpadów w domu jest kluczowa dla późniejszej jakości surowca i jego recyklingu.

Dlatego w projekcie „Działaj z imPETem!” uczymy w jaki sposób należy postępować z opakowaniami w domu, szkole i w najbliższym otoczeniu. Nasze działania to odpowiedź na potrzeby społeczeństwa w zakresie edukacji o segregacji odpadów oraz wsparcie edukacyjne szkół, przedszkoli i wszystkich jednostek edukacyjnych w Polsce.

Chcemy już od najmłodszych lat, uświadamiać dzieci o konieczności segregacji odpadów i korzyściach płynących z recyklingu zarówno dla nas samych, jak i naszej planety. Dlatego tworzymy narzędzia, dzięki którym nauczymy młodsze pokolenia, jak dbać o naszą wspólną przestrzeń.

Kampania „Działaj z imPETem!” to innowacyjny projekt edukacyjny, którego celem jest zwiększanie świadomości ekologicznej w zakresie segregacji odpadów i pomoc w rozumieniu recyklingu. Dzięki naszym staraniom, mamy realny wpływ na zwiększanie ilości zbieranych i poddawanych recyklingowi odpadów z frakcji żółtego pojemnika: opakowań z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych. Chcemy, aby dzięki nam dzieci wiedziały, jak należy segregować odpady i dlaczego powinny to robić. „Działaj z imPETem!” jest programem, który w łatwy i ciekawy sposób ma przekazywać wiedzę, pomóc przyswajać nowe informacje, zrozumieć je i zapamiętać. Nasza kampania to sposób na edukację ekologiczną, która przynosi efekty.  

Kampanię w  2018 roku zainicjowało czterech wiodących producentów branży FMCG, wprowadzających na polski rynek wody i napoje w butelkach PET: Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o., Nestle Polska S.A. Oddział Nestle Waters, Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o., Żywiec Zdrój S.A. Organizatorem była Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.. Początkowo projekt skupiał się wyłącznie na tematyce butelek PET. Dzięki współpracy z wieloma podmiotami, również tymi, które gospodarują odpadmi w gminach, przez trzy lata projektu  zwiększyliśmy ilości zbieranych i poddawanych recyklingowi butelek PET w systemie Rekopolu o ok. 38%.

Od początku naszej działalności współpracowaliśmy z placówkami oświatowymi (przedszkolami i szkołami podstawowymi) w całej Polsce. Kampania „Działaj z imPETem!” wyedukowała już pół miliona dzieci, a rocznie udział w niej brało nawet 2000 placówek!

Od 2021 r. program edukacyjny realizowany jest tylko przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A. Przez 5 lat zbudowaliśmy silną markę edukacyjną, znaną już w instytucjach  oświaty i przygotowaliśmy dziesiątki materiałów edukacyjnych. Czas na dalszy rozwój. Zachęcamy do udziału w projekcie!