Zasady

Konkurs „ Przedszkolaki świat sprzątają, do żółtego wyrzucają”

Główne założenia:
 • Wykorzystując wiedzę zdobytą podczas zajęć i wykonywania zadań z kart pracy, należy stworzyć żółty pojemnik, który będzie można postawić w przedszkolu.
 • Na pojemniku powinna widnieć postać ImPETa i/lub jego przyjaciół (Pana Kartonika, Puszka, Śmieciarki Mieci), a także rysunki, wycinanki lub wyklejanki odpadów, które powinny znaleźć się w żółtym pojemniku. Oczywiście wszystkie inne aranżacje są mile widziane. To, w jaki sposób przedstawione zostaną odpady z żółtego pojemnika, zależy tylko od Waszej wyobraźni.
 • Praca konkursowa powinna być pracą grupową. Pojemnik powinien być przestrzennym (mieć 4 ściany), w jego tworzenie może się zaangażować całe przedszkole.
Zasady:
 • Praca powinna mieć charakter plastyczny i może wykorzystywać różne techniki tworzenia: rysowanie, wyklejanie – nie ma tu ograniczeń.
 • Praca powinna mieć przestrzenną formę, tj. przedstawiać model żółtego pojemnika na odpady oraz opady, które można wrzucić do żółtego pojemnika.
 • Pracę przedszkola należy sfotografować, a jej zdjęcie lub kolaż zdjęć należy przesłać poprzez Formularz Konkursowy.
 • Plik lub Pliki ze zdjęciami Pracy Konkursowej należy nazwać wg wzoru: nazwa przedszkola_miejscowość_grupa_zdjęcie_[numer zdjęcia].
Harmonogram działań konkursowych wygląda następująco:
 1. Dodawanie Prac Konkursowych – do 28 lutego 2022 r. do godz. 12:00
 2. Głosowanie na Prace Konkursowe – od 1 marca do 3 kwietnia 2022 r.
 3. Ocena prac i wybór przez Jury – 4-11 kwietnia 2022 r
 4. Ogłoszenie wyników Konkursu – 22 kwietnia 2022 r. 
 5. Wysyłka nagród – do 31 maja 2022 r.

W tym roku zmieniamy również zasady głosowania internetowego!

Aby wasza praca przeszła do drugiego etapu konkursu, tj. oceny Jury, musi w głosowaniu internetowym uzyskać 100 głosów internautów. Wystarczy zdobyć tylko 100 głosów. Łączna ilość zdobytych głosów nie będzie miała wpływu na ocenę Jury.

Jak zgłosić pracę do konkursu?

Po przesłaniu zgłoszenia do konkursu zaczekaj na akceptację pracy przez moderatora. Najpóźniej po 48 godzinach od wgrania pracy do Formularza konkursowego, praca będzie opublikowana w GALERII PRAC KONKURSOWYCH.

Więcej na temat całego konkursu znajdzie w naszym REGULAMINIE KONKURSOWYM DLA PRZEDSZKOLI.

Wszystkim placówkom życzymy POWODZENIA!