Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Leokadiowie

Placówka: Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Leokadiowie
Miasto: Leokadiów
Dodano: Luty 2023

Nasze zimowe stroje dla ImPETowej Ekipy. Pomagamy ubrać się odpowiednio do pogody.