Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Rajsku

Placówka: Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Rajsku
Miasto: Rajsko
Dodano: Grudzień 2022

Dzieci z grupy Rajskie Jabłuszka rozpoczęły przygodę z ImPETem, który jest bohaterem projektu edukacyjnego „Działaj z ImPETem”. Projekt ma na celu edukację najmłodszych dzieci w zakresie segregacji i recyklingu odpadów z frakcji żółtego pojemnika, jak również naukę systemu segregacji, jaki obecnie obowiązuje w Polsce. Co miesiąc od listopada do maja dzieci będą brały udział w zajęciach, podczas których będą wykonywały różne powierzone im zadania. Dodatkowo podczas trwania projektu dzieci będą brały udział w konkursach i mini-konkursach, które będą dodatkowo punktowane przez realizatorów. Segregacja odpadów przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska i ilości odpadów na składow