Przedszkole Publiczne nr 27

Placówka: Przedszkole Publiczne nr 27
Miasto: Tarnów
Dodano: Luty 2023

Grupa Odkrywcy – wykonała dodatkowe zadania: „Segreguję do żółtego” oraz „Pora opróżnić żółty pojemnik”, oprócz dobrej zabawy, były to też bardzo puczające zajęcia.