Publiczne Przedszkole nr 12 im. M. Konopnickiej z Oddziałami Integracyjnymi

Placówka: Publiczne Przedszkole nr 12 im. M. Konopnickiej z Oddziałami Integracyjnymi
Miasto: Ostrowiec Świętokrzyski
Dodano: Luty 2022

Zadanie grudniowe