PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 IM J. KORCZAKA

Placówka: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 IM J. KORCZAKA
Miasto: Sędziszów Małopolski
Dodano: Grudzień 2022

GRUPA II melduje wykonanie drugiego zadania konkursowego „NAKRĘTKOWY ZAWRÓT GŁOWY”. Dzieci wykonały łączony plakat z nakrętek po napojach, który przedstawia postać Impeta oraz plakat z napisem „DZIAŁAJ Z IMPETEM”