Zespół szkolno-przedszkolny, przedszkole Wesoła gromadka w Pilchowicach

Placówka: Zespół szkolno-przedszkolny, przedszkole Wesoła gromadka w Pilchowicach
Miasto: Pilchowice
Dodano: Kwiecień 2023

Nasz Dzień bez śmiecenia – grupa Biedronki
Wykonanie imPETa, Mieci i drzewa z wytłoczek. Stworzenie wystawki ekologicznej z żółtym koszem