Kreatywne świetlica „botanik”

Placówka: Kreatywne świetlica "botanik"
Miasto: Żelazków
Dodano: Luty 2024

Dzieci ze świetlicy wiejskiej wykonały impetowe stroje z resztek materiałów.