Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza

Placówka: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza
Miasto: Ujazd
Dodano: Luty 2024

Powtórne wykorzystanie butelek PET! Przed przystąpieniem do zadania, oglądaliśmy przygotowany filmik, dotyczący drogi jaką musi pokonać wrzucona do śmietnika butelka.
Na następnej przyrodzie zakasaliśmy rękawy i wykonaliśmy świetne przyborniki na pisaki. Biurka uczniów ożyły!