Szkoła Podstawowa nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku

Placówka: Szkoła Podstawowa nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku
Miasto: Rybnik
Dodano: Luty 2024

Dzieci świetlicowe z SP 35 w Rybniku zaangażowały się w projekt edukacyjny „Działaj z imPETem”. Wzięły udział w Mini-konkursie pt. „Domino”. Do wykonania domina wykorzystały: makaron, dwustronną taśmę klejącą, wydrukowane papierowe szablony klocków. Dzieci aktywnie pracowały w grupach, a po skończonej aktywności wspólnie zagrały, korzystając z wykonanego przez siebie domina ekologicznego.