Szkoła Podstawowa w Augustowie

Placówka: Szkoła Podstawowa w Augustowie
Miasto: Augustowo
Dodano: Luty 2024

Mini Konkurs dla Szkół – Domino
W ramach zadania konkursowego przygotowaliśmy Domino – SEGREGACJA ŚMIECI.
Domino przygotowaliśmy z odpadów pozyskanych z zakładu stolarskiego. Nasze domino jest grą edukacyjną, która pozwala utrwalić wiadomości dotyczące prawidłowej segregacji śmieci, znajomości koszy oraz śmieci, które powinny trafić do właściwych pojemników. Przygotowaliśmy 58 kostek domino. Pozyskane materiały poddaliśmy recyklingowi tworząc nową grę, a w przyszłości planujemy wykorzystać kostki domino do przygotowania nowego blatu do naszej ławki szkolnej, przy której uczniowie będą mogli zgłębiać swoją wiedzę dotyczącą prawidłowej segregacji śmieci.