Szkoła Podstawowa w Petrykozach

Placówka: Szkoła Podstawowa w Petrykozach
Miasto: Petrykozy 59 13-200 Działdowo
Dodano: Marzec 2024

Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej wykonali w ramach mini-konkursu,, Wiosenny las”, pracę przestrzenną -drzewa -z butelek i nakrętek. Przedstawili las wiosną wraz jego mieszkańcami. Koordynator Jadwiga Szramka