Zespół Szkół Samorządowych

Placówka: Zespół Szkół Samorządowych
Miasto: Klwów
Dodano: Marzec 2024

Uczniowie podczas zajęć świetlicowych wykonali pracę plastyczną w ramach konkursu „Wiosenny las”.
Do przygotowania zadania wykorzystali m.in. plastikowe butelki oraz materiały plastyczne. Podczas wspólnego działania integrowali się, rozwijali kreatywność oraz uzdolnienia plastyczne.