Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 18

Placówka: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 18
Miasto: Poznań
Dodano: Grudzień 2023

Powiem Wam…..
Jak działamy?
Działamy z impetem, bo…. Uczestniczymy w Ogólnopolskim Programie edukacyjnym „Działaj z imPetem”. Celem programu jest edukacja w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami i ich segregacją. Wiedzę w tym zakresie zdobywamy na zajęciach poprzez grę i zabawę. Wiemy, że segregacja odpadów to obowiązek każdego. Potrafimy wskazać korzyści, które wynikają z recyklingu. Ale będziemy wiedzieć jeszcze więcej.
Dowody na nasze działania wkrótce dostępne na stronie internetowej
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 18 w Poznaniu.