PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 13

Placówka: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 13
Miasto: TARNÓW
Dodano: Maj 2022

DZIECI Z PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 13 W TARNOWIE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 BRAŁY UDZIAŁ W KAMPANII Działaj z imPETem. PRZEDSZKOLAKI WYKONYWAŁY TAKIE ZADANIA JAK: Listopadowa Karta Pracy
Grudniowa Karta Pracy
Styczniowa Karta Pracy
Lutowa KARTA PRACY
Karty pracy w ramach „tygodnia recyklingu”:
Karta pracy „WIELKIE SPRZĄTANIE\\\”
Karta pracy „Szablon na Wielkanoc”
DZIECI BRAŁY UDZIAŁ W KONKURSIE „ Przedszkolaki świat sprzątają, do żółtego wyrzucają”. W REALIZACJI KAMPANII WYKORZYSTYWANE BYŁY TAKŻE Dodatkowe materiały pomocnicze i dydaktyczne.