Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ojca Honoriusza Kowalczyka w Duczyminie

Placówka: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ojca Honoriusza Kowalczyka w Duczyminie
Miasto: Duczymin
Dodano: Październik 2020

W roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Działaj z ImPETem”. Wszyscy uczniowie naszej szkoły zaangażowali się w ten program.
W październiku w korytarzu szkolnym w widocznym miejscu umieszczono tablicę: zdjęcie ŚMIECIArki oraz kartę z zadaniem, tak by strzałka wskazywała pojemnik do butelek PET, jak również umieszczono plakat edukacyjny.