Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta

Placówka: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta
Miasto: Kobiele Wielkie
Dodano: Listopad 2020

W listopadzie moja klasa III B realizowała kolejne zajęcia , zadania związane z realizacją projektu. Odbyliśmy też wirtualną wycieczkę zaproponowaną w projekcie. Dzieci były żywo zainteresowane tematem. Materiały , do których mamy dostęp są świetną pomocą w realizacji zajęć.
Mimo zdalnego nauczania udaje się go realizować. dzieci wykonywały prace plastyczne i bardzo chętnie rozwiązywały rebusy.