Publiczna Szkoła Podstawowa w Anielowie

Placówka: Publiczna Szkoła Podstawowa w Anielowie
Miasto: Anielów
Dodano: Luty 2021

Dzieci na zajęciach z zainteresowaniem rozwiązywały „szyfrowanki”.
Zadanie lutowe wykonane.