Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipniku

Placówka: Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipniku
Miasto: Lipnik
Dodano: Luty 2021

Witamy nasi uczniowie również bawili się w detektywów, rozszyfrowywali hasła a odpowiedzi przysyłali do koordynatora projektu za pośrednictwem platformy Office. Zadanie lutowe cieszyło się dużym zainteresowaniem, wśród uczniów małych i dużych 🙂