Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipniku

Placówka: Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipniku
Miasto: Lipnik, gmina Siemkowice
Dodano: Listopad 2020

Zadanie listopadowe zostało w naszej szkole również zrealizowane online, przy wykorzystaniu platformy Office 365 i aplikacji Teams. Uczniowie w każdym tygodniu przesyłali rozwiązanie rebusa, do koordynatora akcji, za prawidłowe rozwiązywanie otrzymywali plus z aktywności, komplet plusów nagrodzony został oceną bardzo dobrą z aktywności. Na przygotowanym drzewie na szkolnym korytarzu również co tydzień pojawiało się nowe listko- zadanie, aby przypominać o realizowanym przez nas projekcie.