Punkt Przedszkolny przy SP w Regucie

Placówka: Punkt Przedszkolny przy SP w Regucie
Miasto: Regut
Dodano: Czerwiec 2022

Dzieci podczas zajęć z okazji Dnia Ziemi uczyły się prawidłowej segregacji śmieci.