Specjalny Ośrodek – Szkolno Wychowawczy im. Jana Pawła II

Placówka: Specjalny Ośrodek - Szkolno Wychowawczy im. Jana Pawła II
Miasto: Jaworzno
Dodano: Maj 2021

My już działamy!

Nasi uczniowie pilnie i z zaangażowaniem realizowali comiesięczne zadania.
Wzbogacili swoją wiedzę na temat recyklingu butelek PET.
Towarzyszką zabaw, ćwiczeń i zajęć była nasza przyjaciółka Miecia, której bardzo dziękujemy.