Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Brynicy

Placówka: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Brynicy
Miasto: gmina Piekoszów
Dodano: Luty 2021

Uczniowie rozwiązywali hasła ekologiczne z wielką ochotą i zaangażowaniem.
Super i nauka i zabawa !!