Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza

Placówka: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza
Miasto: Radlin
Dodano: Wrzesień 2020

Szkoła nr 1 z Radlina brała udział w projekcie „Działaj z imPETem” od września 2020 roku. Zaproponowane przez organizatora zadania były realizowane w poszczególnych miesiącach, najchętniej angażowali się w nie uczniowie z edukacji wczesnoszkolnej. Cała społeczność szkolna przypomniała sobie zasady segregacji odpadów oraz zasady recyklingu. Forma projektu pozwalała na jego realizację również podczas edukacji zdalnej. W sali lekcyjnej szkolnego koordynatora projektu powstał kącik ekologiczny „Śmieci segregujesz, planetę ratujesz”, gdzie zamieszczane były materiały edukacyjne, materiały dotyczące realizacji projektu.