SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 MOSINA

Placówka: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 MOSINA
Miasto: Mosina
Dodano: Luty 2021

Działaj z ImPETem
Młodzi Ekolodzy z klasy 8c Joanna, Zosia ,Hania , Agata , Olga, Julia, Zuzia , Paulina oraz Maksym przeprowadzili w październiku cylkl zajęć w ramach projektu „Działaj z ImPETem”. Na początku przeprowadzili zajęcia w młodszych klasach od 1 do 3. Zadaniem prowadzących było przedstawienie sposobu segregacji butelek PET, które są obecnie najpoważniejszym problemem na składowiskach odpadów. Jednym z zadń dla młodych słuchaczy było zaproszenie ich do prostego eksperymentu – zgniecenie plastikowej butelki zakręconej i wypełnionej powietrzem. Było to bardzo trudne , a nawet niemożliwe.Uczniowie dowiedzieli się także, jak mogą