Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w Katowicach

Placówka: Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w Katowicach
Miasto: Ul. Nasypowa 16, 40-551 Katowice
Dodano: Grudzień 2020

Zadanie listopadowe oraz grudniowe realizowane jest on-line poprzez szkolnego Facebooka oraz platformę Teams.