Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w Katowicach

Placówka: Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w Katowicach
Miasto: Ul. Nasypowa 16, 40-551 Katowice
Dodano: Październik 2020

Świetlica szkolna przystąpiła do ogólnopolskiego programu „Działaj z imPETem!”. W ramach zajęć świetlicowych nauczyciele świetlicy przeprowadzili z uczniami zajęcia i zrealizowali scenariusz wrześniowy. W październiku w głównym holu, na parterze wystawiono tablice informujące o programie oraz zadanie październikowe.