Szkoła Podstawowa nr 13 im. J. Skrzeka w Siemianowicach Śląskich

Placówka: Szkoła Podstawowa nr 13 im. J. Skrzeka w Siemianowicach Śląskich
Miasto: Siemianowice Śląskie
Dodano: Luty 2021

W lutym uczniowie z klas 1-3 rozwiązywali, umieszczane na tablicy ImPETowowych ogłoszeń, zaszyfrowane hasła. Rozwiązania wrzucali do specjalnie przygotowanego pudełka. Organizatorzy akcji wylosowali 4 uczniów, którzy dobrze rozwiązali hasła. Uczniowie zostali nagordzeni drobnymi gadżetami i dyplomami eko-przyjaciela.