Szkoła Podstawowa nr 13 im. J. Skrzeka w Siemianowicach Śląskich

Placówka: Szkoła Podstawowa nr 13 im. J. Skrzeka w Siemianowicach Śląskich
Miasto: Siemianowice Śląskie
Dodano: Listopad 2020

Listopad to czas dużych zmian – przede wszystkim zmian dotyczących przeniesienia nauki ze szkół do cyberprzestrzeni. Zanim rozpoczęliśmy naukę zdalną na gazetce szkolnej pojawił się kolejny element – drzewo, a na nim pierwszy rebus. Uczniowie rozwiązywali rebus, a gotowe odpowiedzi wrzucali do kolorowego pudełka. Kolejne rebusy pojawiały się już na szkolnym facebooku. Każdego tygodnia uczniowie mogli przesyłać rozwiązania rebusów do nauczyciela koordynującego ten etap projektu. I zawsze, wraz z nowym rebusem, ogłaszano nazwiska 3 uczniów, którzy zostali wylosowani i po powrocie do szkoły otrzymają dyplomy „Przyjaciela Impeta”.