Szkoła Podstawowa nr 3 im. Joanna von Schaffgotch-Gryzik

Placówka: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Joanna von Schaffgotch-Gryzik
Miasto: Ruda Śląska
Dodano: Listopad 2020

Listopad
W listopadzie umieściliśmy na gazetce drzewo z 4 liśćmi. W każdym tygodniu został dodawany jeden rebus. Ze względu na nauczanie zdalne robiliśmy zdjęcia i i przesyłaliśmy uczniom zadania online. Od początku realizacji programu uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej rozwiązywali karty pracy, labirynty, krzyżówki i inne zadania umysłowe dotyczące segregacji i recyklingu butelek PET. Dzieci chętnie poszerzały swoją wiedzę wykorzystując proponowaną w programie planszową grę edukacyjną.