Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego

Placówka: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego
Miasto: Będzin
Dodano: Grudzień 2020

Grudzień
Okazało się, że butelki PET to nie tylko śmieci-można dać im drugie życie.