Szkoła Podstawowa Nr 64 w Łodzi

Placówka: Szkoła Podstawowa Nr 64 w Łodzi
Miasto: Łódź
Dodano: Styczeń 2021

W styczniu naszym zadaniem w ramach akcji było przygotowanie ekopostanowień na Nowy Rok.
Akcja spotkała się z wielkim zainteresowaniem, otrzymaliśmy wiele prac plastycznych wykonanych przez uczniów- odręcznie lub na komputerze.
Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze prace naszych uczniów. Najciekawsze prace dzieci zamieściliśmy na stronie i facebooku szkoły.
Koordynator akcji na terenie szkoły
Dorota Matuszewska- Temech