Szkoła Podstawowa Nr 64

Placówka: Szkoła Podstawowa Nr 64
Miasto: Łódź, ul. Anczyca 6
Dodano: Marzec 2021

Lapbook prezentujący świat segregacji butelek typu PET.
To zadanie wykonane w miesiącu marcu w ramach kampanii „Działaj z imPETem!”,
która ma na celu edukację społeczeństwa w zakresie odpowiedniego postępowania
z wartościowym tworzywem, jakim są butelki PET.
Akcja spotkała się z wielkim zainteresowaniem, otrzymaliśmy wiele prac plastycznych wykonanych samodzielnie przez uczniów lub wspólnie z rodziną.
Najpiękniejsze prace naszych uczniów przedstawione są na facebooku i stronie szkoły.

Koordynator akcji na terenie szkoły
Dorota Matuszewska- Temech