Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana III Sobieskiego

Placówka: Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana III Sobieskiego
Miasto: Świętochłowice
Dodano: Styczeń 2021

Rozwiązując zadanie styczniowe, uczniowie wybrali segregację, jako swoje główne postanowienie. To hasło pojawiało się najczęściej na zapisanych kartkach. Na zajęciach technicznych zrobiliśmy z kartonu i papieru śmieciarkę Miecię, która przypomina nam o wrzucaniu butelek PET do odpowiedniego kosza. Zdanie: „Akcja segregacja – Francja elegancja!” stało się naszym ekopowiedzeniem. 😉