Szkoła Podstawowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym

Placówka: Szkoła Podstawowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym
Miasto: Chojna
Dodano: Listopad 2020

W listopadzie przeprowadziliśmy akcję ekologiczną „ Rebusy o segregowaniu odpadów”. Każdy uczeń mógł rozwiązać 4 rebusy o segregowaniu odpadów, które były umieszczone na liściach drzewa dostępnego dla wszystkich na korytarzu szkoły. Rozwiązane rebusy uczniowie wrzucali do specjalnie przygotowanego pojemnika. Za każdy dobrze rozwiązany rebus uczniowie otrzymywali pochwały do dziennika. Akcja była nie tylko super frajdą ale również nauczyła każdego uczestnika właściwego postepowania z butelkami PET.