Szkoła Podstawowa w Nowej Jedlance

Placówka: Szkoła Podstawowa w Nowej Jedlance
Miasto: Nowa Jedlanka 1
Dodano: Październik 2020

Zadanie październikowe
Na tablicy ogłoszeń zostało wywieszone zdjęcie śmieciarki Mieci, plakat edukacyjny oraz strzałka wskazująca na pojemnik , do którego dzieci wrzucają plastikowe butelki pamiętając o zasadzie ,, odkręć, opróżnij, zgnieć, segreguj ”.