Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 im. T. Boya-Żeleńskiego w Krakowie

Placówka: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 im. T. Boya-Żeleńskiego w Krakowie
Miasto: Kraków
Dodano: Styczeń 2021

Działaj z ImPETem!
Nasza szkoła, a zwłaszcza uczniowie klas I -III uczęszczający do świetlicy szkolnej od września aktywnie uczestniczą w programie edukacji ekologicznej „Działaj z ImPETem”. Zaprzyjaźnili się na dobre z Miecią, poznali i doskonale zapamiętali słowa: odkręć, opróżnij, zgnieć, segreguj oraz stosują je na co dzień. W listopadzie podczas zdalnego nauczania dzieci z ochotą rozwiązywali rebusy, a tym samym utrwalali zdobytą wiedzę na temat postępowania z butelkami PET. Grudzień był okazją do kreatywnego wykorzystania materiałów recyklingowych i zrobienia ozdoby świątecznej. Miesiąc styczeń zachęcił uczniów do napisania ciekawych, ważnych, noworocznych eko-postanowień.