Szkoła Podstawowa

Placówka: Szkoła Podstawowa
Miasto: Galwiecie
Dodano: Wrzesień 2020

Działamy i my 🙂 We wrześniu poznaliśmy Śmieciarkę Miecię, nauczyliśmy się podstawowych zasad postępowania z butelkami PET. Przypomnieliśmy także hasło recykling. Na koniec odbyliśmy wirtualny spacer wewnątrz Śmieciarki Mieci. To był owocny czas.