Zespół Szkół Specjalnych Nr 23 im. Janusza Korczaka – Szkoła Podstawowa

Placówka: Zespół Szkół Specjalnych Nr 23 im. Janusza Korczaka - Szkoła Podstawowa
Miasto: Częstochowa
Dodano: Marzec 2021

MARZEC
Tegoroczna edycja akcji była dla nas dużym sukcesem, gdyż mimo nauczania zdalnego, obostrzeń udało się nam zaangażować większą liczbę uczniów niż w roku poprzednim. Podejmowane działania sprawiały naszym niepełnosprawnym uczniom dużo radości i pozwalały wyzwolić ich potencjał. Wszelkie materiały informacyjne przekazywaliśmy również uczniom naszej Szkoły Przysposabiającej do Pracy, do wykorzystania podczas zajęć przez nauczycieli (poza udziałem w projekcie). Celem tych działań było propagowanie ekologicznych zachowań w szerszym gronie osób.
W marcu rozpoczęliśmy przygotowania do konkursu dla szkół.