Zespół Szkół Specjalnych Nr 23 im. Janusza Korczaka – Szkoła Podstawowa

Placówka: Zespół Szkół Specjalnych Nr 23 im. Janusza Korczaka - Szkoła Podstawowa
Miasto: Częstochowa
Dodano: Luty 2021

LUTY
Ostatnie, lutowe zadanie zostało przesłane na poczty klasowe w formie pakietu rebusów, a ich rozwiązanie sprawiło naszym uczniom wiele radości. Odgadnięte hasła opublikowaliśmy, tak jak poprzednio na portalach społeczniościowych. Było to ostatnie działanie naszych niepełnosprawnych podopiecznych podsumowujące akcję.