Aktualności

Mamy Patronaty Ministerstwa Klimatu i Kuratorium Oświaty w Gdańsku!

Drodzy Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice!

Program dla Szkół Podstawowych i Konkurs dla Przedszkoli ruszyły pełną parą, uczniowie realizują zadania, przedszkolaki pracują nad pracami konkursowymi, a my oficjalnie chwalimy się wspaniałymi patronami bieżących edycji działań edukacyjnych do placówek oświatowych.

Zarówno Program dla Szkół, jak i Konkurs dla Przedszkoli zostały uznane i docenione przez Ministerstwo Klimatu. To naprawdę wiele dla nas znaczy, ponieważ nasze działania to przede wszystkim praca na rzecz poprawy klimatu w Polsce i na świecie. Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest edukowanie młodego pokolenia, by nauczyło się segregować odpady plastikowe. Co więcej, nasze dodatkowe aktywności (np. Akcja Nie Pal poruszająca ważny temat spalania butelek PET w piecach domowych), docierają do innych grup społecznych i uświadamiają, jak dużo dobrego możemy zrobić dla powietrza, którym wszyscy oddychamy i klimatu w ogóle.

Nasze działania do szkół i przedszkoli zostały również docenione przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku. To wielka rzecz, gdyż scenariusze zajęć i koncepcje ich realizacji opracowujemy we współpracy z wieloma specjalistami z zakresu nie tylko wiedzy o środowisku, lecz także metodologii nauczania dzieci w zależności od wieku. Scenariusze gier i lekcji opracowywane są zgodnie z najnowszymi trendami i zaleceniami specjalistów z zakresu edukacji. Staramy się edukować poprzez zabawę, angażować dzieci do działania, tworzenia w zespole, a nie tylko słuchania i pisania. Dziękujemy za zaufanie.