Działania edukacyjne z partnerem akcji EKOM PGK

Dystrybucja materiałów w punktach edukacyjnych w mieście, podczas zbiórki elektroodpadów, wycieczek po zakładzie.