Działąnia edukacyjne z partnerem akcji Komart

Dystrybucja materiałów podczas wycieczek po zakładzie, przekazanie szkołom