Działania edukacyjne z partnerem akcji MASTER – ODPADY i ENERGIA

Dystrybucja materiałów podczas edukacji prowadzonej przez zakład (akcjie skierowane do szkół, pikniki i wydarzenia gminne, przekazanie materiałów radom osiedli, spółdzielni mieszkaniowych, informacja o akcji w aplikacji EcoHarmonogram)